Чакан жана орто бизнес (ЧОИ) үчүн каржылык сабаттуулуктун онлайн курсу

Последнее обновление : 30.10.2022

Чакан жана орто ишканалардын (ЧОИ) каржылык сабаттуулугу боюнча онлайн курсу билим берүү инструменттерин колдонуу менен Кыргызстанда иш алып барган чакан жана орто ишканалардын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга багытталган. Бул программа Борбордук Азиядагы Финансылык Инклюзия Долбоорунун, Эл аралык Финансы Корпорациясынын (IFC), Дүйнөлүк Банк тобунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

IFC Financial Inclusion in Central Asia (CAFINC) долбоору жергиликтүү кызыкдар тараптар менен өнөктөштүктө Кыргыз Республикасында инклюзияны жакшыртууга жана керектөөчүлөрдүн укуктарын кеңейтүүгө багытталган. CAFINC долбоору керектөөчүлөрдүн финансылык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга багытталган ар кандай иш-чаралардын үстүндө иштеп жатат, чакан жана орто бизнес үчүн финансылык сабаттуулуктун инструменттери ушундай чаралардын бири болуп саналат.

Онлайн курс чакан жана орто ишканаларды жана ишкерлерди жаңы концепциялар менен тааныштыруу жана каржы сектору, анын ичинде финансылык продуктыларды жана кызматтарды пайдалануу, ошондой эле бюджетти түзүү жана каржыны башкаруу сыяктуу бизнести өнүктүрүү көндүмдөрүн кеңейтүү максатында иштелип чыккан.

Финансылык сабаттуулуктун онлайн курсу Кыргызстанда иштеп жаткан бардык чакан жана орто ишканалар үчүн IFC долбоорунун өнөктөш уюмдарынын онлайн платформасы аркылуу жеткиликтүү.

Курстун компоненттери

«ЧОИнин финансылык сабаттуулугу» курсун иштеп чыгуунун жана ишке ашыруунун максаты – ЧОБ жана ишкерлердин билим деңгээлин жогорулатуу жана аларды расмий финансылык кызматтарды колдонууга тартуу, ошондой эле каржылык менеджменттин негиздерин түшүнүү, бул бизнести баштоого жардам берет.

Курс практикадан алынган мисалга негизделген, анда ишкер чакан тамактануу пунктун ачканы жатат. Ар бир сабак каржылык бизнес моделин курууда бир кирпич болуп саналат. Курс каржылык маселелерде тажрыйбасы жок адамдар үчүн иштелип чыккан жана сабактар каржылык башкаруунун бардык аспектилери этап-этабы менен жана деталдуу түшүндүрмөлөр, мисалдар менен ачыла тургандай түзүлдү.

Курс 14 модулдан турат (11 окутуу жана 3 киришүү), атап айтканда: ЧОИнин түрлөрү жана аларга салык салуу, киреше, операциялык чыгашалар, EBITDA, таза киреше, акча агымы, балансты түзүү, финансылык болжолдоо жана моделдөө, ошондой эле үч киришүү. (i) исламдык каржылоо, ( ii ) санариптик финансылык продуктулар жана киберкоопсуздук жана ( iii ) финансылык эмес банкинг боюнча модулдар. Курста окуу видео материалдары, ар бир видеосабактан кийин суроолор менен жана каржы модели (Excel файлы) менен камтылган.

Бардык материалдар 2 тилде иштелип чыккан: кыргыз жана орус тилдеринде.

Бардык инструменттер адистештирилген платформада (өнөктөштүн okuu.ub.kg платформасында) жеткиликтүү: ал авторизациялоо (каттоо), материалдарга жекече жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу, онлайн сурамжылоо жүргүзүү, окууну аяктагандыгы тууралуу электрондук сертификаттарды берүү жана статистиканы жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн берет.

Чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү платформада катталгандан кийин материалдарга жекелештирилген мүмкүнчүлүк алышат.

Курстун бардык инструменттери чакан жана орто бизнестин бизнес жүргүзүү үчүн зарыл болгон билимдери, учурдагы финансылык кызматтар жана мүмкүнчүлүктөр, алардын бизнестин күнүмдүк маселелерин чечүүдө артыкчылыктары жөнүндө маалымдуулугун жогорулатууга багытталган.